وبلاگ رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده خراسان

هر بازی مرزبان داره حرفهای بازی قبل رو تکرار میکنه 
خدای ناکرده آخر فصل میبینیم پدیده سقوط میکنه