وبلاگ رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده خراسان

بابک حاتمی عزیز باعقدقراردادی دوساله به تیم پدیده خراسان پیوست